< Kungörelser
13.09.2018

Godkänd detaljplan, N56 detaljplaneändring för kvarteret 1008 (Mixvägen), Nickby

Fullmäktige har genom sitt beslut 3.9.2018 § 60 godkänt N56 detaljplaneändring för kvarteret 1008 (Mixvägen), Nickby. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med den 11 september 2018 i kommunens allmänna datanät.

 

Fullmäktige
Sibbo 13.9.2018


Senast ändrat
11.09.2018