< Kungörelser
23.08.2018

Fullmäktiges sammanträde 3.9.2018

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen i Nickby måndagen den 3 september 2018 kl. 18.00.

Vid sammanträdet behandlas Sibbo kommuns näringsprogram, N56 Detaljplaneändringen för kvarteret 1008 (Mixvägen) och övriga i före-dragningslistan angivna ärenden. Föredragningslistan sätts upp på kommunens webbplats den 27 augusti.

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på internet. Det går också att se på inspelningen i efterhand. Se www.sipoo.fi/se/kommunen_och_beslutsfattande/fullmaktige_och_kommunstyrelsen/fullmaktiges_videosandningar

Protokollet publiceras på kommunens webbplats den 11 september 2018.

 

Heikki Vestman
fullmäktigeordförande

Sibbo 23.8.2018

 

 


Senast ändrat
21.08.2018