< Kungörelser
23.08.2018

M4 Detaljplaneändring för Massby värmecentral anhängig

Det ca 1,5 ha stora planändringsområdet ligger i Sibbo och gäller fastigheten 753-419-3-29. Intill planeringsområdet finns Arla Ab:s regionkontor och Sibbo mejeri. Genom detaljplaneändringen möjliggörs Kervo Energi Ab:s plan att flytta Söderkulla naturgasdrivna värmecentral från den nuvarande platsen intill Nya Borgåvägen till Massbyområdet. På området finns redan Kervo Energis elstation.

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 23.8. – 24.9.2018 vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 vån. (besöksadress: Stora Byvägen 18, Nickby) under kansliets öppettider samt i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla).

Man också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 24.9.2018, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger detaljplanechef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, fornamn.efernamn@sibbo.fi samt Rambolls representanter: planläggningsarkitekt Eveliina Könttä tfn 040 630 0480 och enhetschef Niina Ahlfors tfn 040 176 8252, fornamn.efternamn@ramboll.fi.

 

Sibbo 23.8.2018
Utvecklings- och planläggningscentralen


Senast ändrat
17.08.2018