< Kungörelser
23.08.2018

Detaljplan som trätt i kraft, N50 Detaljplan och detaljplaneändring för Nickbyvägen

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 19.6.2018 § 172 godkänt N50 Detaljplan och detaljplaneändring för Nickbyvägen.

Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

Kommunstyrelsen
Sibbo 23.8.2018


Senast ändrat
10.09.2018