< Kungörelser
15.03.2018

Gatuplanförslag Storkärrsgatan

Förslaget till gatuplan för Storkärrsgatan enligt detaljeplaneändring N 45A för Nickby skolcentrum hålls offentligt framlagda enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen i Sibbo kommun, Stora Byvägen 18, Nickby, 15.3.-1.4.2018 under kansliets öppettid samt på kommunens webbplats på adressen https://www.sipoo.fi/se/boende_och_miljo/gator_och_gronomraden/byggandet_av_gator/vagplaner_till_paseende .

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen bör lämnas in under framläggningstiden till Tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi


Senast ändrat
15.03.2018