< Kungörelser
22.03.2018

Användningsturer i idrottsutrymmen och -områden hösten 2018 och våren 2019

Föreningar, företag, privatpersoner m.fl. kan ansöka om ordinarie användningsturer i Sibbo kommuns gymnastiksalar och bollplaner. Ansökningstiden för ordinarie turer är 3.4. - 22.4.2018.

För de tider som beviljas uppbärs en hyra enligt de av fritidssektionen fastställda priserna.

Träningsturer ansöks via Timmi-programmet under adressen:

https://www.sipoo.fi/se/kultur_och_fritid/idrott_och_friluftsliv/idrottsanlaggningar

Bildningsutskottets fritidssektion

Sibbo 8.3.2018


Senast ändrat
22.03.2018