< Kungörelser
25.01.2018

Förslaget till detaljplaneändring för N 45A Nickby skolcentrum framlagt

Förslaget till detaljplaneändring och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagda under tiden 25.1. – 26.2.2018 i Sockengården (Stora Byvägen 18, Nickby) och på kommunens webbplats www.sipoo.fi/detaljplaner.


De skriftliga anmärkningarna ska vara kommunen tillhanda senast 26.2.2018 kl 14.00, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter om detaljplanearbetet ges av planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen, tfn (09) 2353 6724, e-post jarkko.lyytinen@sibbo.fi

Kommunstyrelsen
Sibbo 16.1.2018


Senast ändrat
22.01.2018