< Kungörelser
17.01.2018

Anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller, Bubbisvägen 6, Nickby

 

Följande anmälan är anhängig hos Sibbo kommuns miljövårdsmyndighet:

Kreate Oy har 28.12.2017 lämnat in en i 1 18 S i miljöskyddslagen avsedd anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar speciellt störande buller och skakningar. Anmälan gäller pålning vid förnyande av järnvägsbron i Nickby och där tillhörande banavsnitt samt nedmontering av den gamla järnvägsbron på fastigheterna 753-423-9-1 och 753-423-16-2 vid adressen Bubbisvägen 6, 04130 Sibbo. Förnyande av banan utförs under tidsfristen 28.1.2018-31.3.2019 och enligt arbetsplanen uppkommer speciellt störande buller:

1.2.-30.6.2018 under vardagar kl 7-12 och 13-20. Arbetet inleds med brobygget och övergår i mars-april till byggande av banan. Preliminärt planeras pålningen av den nya banan ske i två skeden, först på Dalkärrvägens sida och därefter på Bubbisvägens sida.

under veckoslut från lö kl 12 till sö kl 12 under tiden 4.8.-14.10.2018. Undantag utgör 1-3.9 och 6-8.10.2018, då arbetena pågår ända till måndagen.

Enligt verksamhetsutövaren förorsakar verksamheten en maximal ljudnivå på 85 dB (A) på 10 meters avstånd och 65 dB (A) på 100 m avstånd. Bullret följs upp med mätningar. De närmaste bostadsfastigheterna ligger cirka 20 meter från pålningsplatsen.

De, vars fördel eller rätt saken berör, har med anledning av anmälan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Även andra än ovan nämnda parter har rätt att yttra sin åsikt. Skriftliga anmärkningar och åsikter ska inlämnas senast 25.1.2018 före kl. 14.00 elektroniskt till adressen miljovard@sibbo.fi eller på papper alternativt avlämnat till Sockengårdens Info (Stora Byvägen 18) eller per post:

Sibbo kommun Miljövården

04131 Sibbo

Anmälningshandlingarna finns framlagda 17 - 25.1.2018 i Sockengårdens Info på adressen Stora Byvägen 18, Nickby. Sockengården är öppen mån-tis kl. 8.00—17.00, ons.-tors. kl. 8.00— 15.30 och fre. kl. 8.00-14.00.

Tilläggsinformation ges av tf. miljövårdsinspektör Laura Kotilainen, laura.kotilainen@sibbo.fi, tfn

050 548 7596.

 


Senast ändrat
17.01.2018