< Kungörelser
18.01.2018

Detaljplanen för Bybergsvägens egnahemstomter NG 11 träder i kraft

Kommunfullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut 13.11.2017 § 106 godkänt NG 11 detaljplan för Bybergsvägens egnahemstomter.

https://www.sipoo.fi/se/boende_och_miljo/planlaggning/detaljplaner/ng_11_bybergsvagens_egnahemstomter

Detaljplanen träder i kraft med denna kungörelse.

 

Kommunstyrelsen

Sibbo 18.1.2018


Senast ändrat
16.01.2018