< Kungörelser
09.01.2018

Fullmäktiges och kommunstyrelsens möten år 2018

Fullmäktige håller sammanträden enligt följande: 29.1, 26.2, 26.3, 23.4, 11.6, 3.9, 8.10, 12.11 ja 10.12.2018

Kommunstyrelsen i Sibbo håller sammanträden enligt följande: 16.1, 6.2, 27.2, 13.3, 27.3, 10.4, 24.4, 8.5, 22.5, 5.6, 19.6, 21.8, 11.9, 25.9, 16-17.10, 30.10, 13.11, 27.11 ja 11.12.2018

Mötesprotokollen är framlagda på enheten Förvaltningsjänster under Sockengårdens öppettid den åttonde dagen efter sammanträdet.


Senast ändrat
09.01.2018