< Kungörelser
11.01.2018

Presidentvalet i Sibbo 2018

Presidentvalet i Sibbo 2018

Presidentval förrättas i Finland söndagen den 28 januari 2018 kl. 9.00–20.00 och den andra omgången om det behövs 11. februari 2018. Befolkningsregistercentralen sänder ut ett meddelandekort till de röstberättigade enligt de uppgifter som fanns antecknade i befolkningsdatasystemet 8.12.2017. Den som inte fått kortet, eller vars kort har felaktiga uppgifter, bör kontakta magistraten i Borgå, tfn 029 553 6370.

Förhandsröstning

I Sibbo förrättas förhandsröstning 17.1–23.1.2018 på följande ställen (andra omgången 31.1–6.2.2018):

Sockengården, Stora Byvägen 18, 04130 Sibbo och

Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla

onsdag–fredag 17–19.1 9.00–18.00 (31.1–2.2)

lördag–söndag 20–21.1 10.00–14.00 (3–4.2)

måndag–tisdag 22–23.1 9.00–20.00 (5–6.2)

Ambulerande förhandsröstning förrättas på följande ställen:

Norra Paipis skola, Paipisvägen 1098 onsdag 17.1 kl. 18–20 (31.1)

Borgby Branddepå, Borgnäsvägen 432 torsdag 18.1 kl. 18–20 (1.2)

Simsalö skola, Simsalö söndag 21.1 kl. 10–14 (4.2)

Hindsby Byagården, Martisvägen 66 söndag 21.1 kl. 12–14 (4.2)

Gesterby branddepå, Gesterbyvägen 83 söndag 21.1 kl. 14.30–16.30 (4.2)

Salpar skola, Salparvägen 11 måndag 22.1 kl. 18–20 (5.2)

Byarsborg i Spjutsund, Storruddsvägen 22 tisdag 23.1 kl. 18–20 (6.2)

Varje röstberättigad får oberoende av hemort förhandsrösta på alla allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet och utomlands. Mera information på valsidor www.vaalit.fi.

För personer som är intagna på sjukhus eller anstalt ordnas förhandsröstning om vilken det kungörs på vederbörande inrättning.

Hemmaröstning

Personer vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att de inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett röstnings- eller förhandsröstningsställe får förhandsrösta i sitt hem. Anmälan kan göras antingen skriftligen eller per telefon före 16 januari kl. 16.00 och till andra omgången om det behövs före 30 januari kl. 16.00. Adressuppgifter finns i slutet.

Valförrättningen på valdagen

Vallokalerna är öppna på valdagen 28.1.2018 och den andra omgången om det behövs 11.2.2018 kl. 9.00–20.00. På valdagen kan man endast rösta på det röstningsställe som finns angivet på meddelandekortet.

Den röstande måste både vid förhandsröstning och röstning på valdagen kunna styrka sin identitet. Meddelandekortet är ingen förutsättning för att få rösta och duger inte till att styrka identiteten.

Röstningsställe

1. Paipis, Södra Paipis skola, Skolbacken 50

2. Tallmo, Talman koulu, Satotallmavägen 11

3. Kyrkoby, Sibbo gymnasium, Stora Byvägen 6

4. Nickby, Nickby Hjärta, Stora Byvägen 12

5. Västerskog, Hedåsen, Hedåsvägen 17

6. Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2

7. Boxby skola, Spjutsundsvägen 71

 

Centralvalnämnden i Sibbo kommun

Stora Byvägen 18, Pb 7

04131 SIBBO

tfn 040 191 4212


Senast ändrat
04.01.2018