< Kungörelser
24.12.2014

Detaljplaneändring för Sibbovikens strand anhängig

Detaljplaneändringen för Sibbovikens strand (plan S 24), som ingår i kommunens planläggningsprogram 2015–2018, inleds.

Planeringsområdet ligger i södra Sibbo vid Sibbovikens strand, norr om anslutningen mellan Borgåleden och Eriksnäsvägen. På området planeras ett bostadsområde för ca 500 invånare.

Detaljplanearbetet har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan. Programmet finns framlagt vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 vån. (besöksadress: Stora Byvägen 18, Nickby) under ämbetsverkets öppettider samt i Söderkulla bibliotek 29.12.2014–13.2.2015.

Under hela den tid som planeringsarbetet pågår kan man bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning här

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO senast 13.2.2015.

Tilläggsuppgifter om detaljplaneändringen för Sibbovikens strand ger planläggningschef Matti Kanerva, tfn 09 2353 6720, matti.kanerva@sibbo.fi och planläggare Pilvi Nummi-Sund, tfn 09 2353 6728, pilvi.nummi-sund@sibbo.fi.

Sibbo 24.12.2014

Utvecklings- och planläggningscentralen


Senast ändrat
18.12.2014