< Kungörelser
18.12.2014

Meddelande om byggnadstillsynens taxa för myndighetsuppgifter

Till taxan för myndighetsuppgifter, som Sibbo kommunfullmäktige godkände 10.12. 2012 § 117, har gjorts en indexhöjning.

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo godkände höjningen 19.11.2014 § 120.

Höjningen av taxan träder i kraft 1.1.2015

Byggnads- och miljöutskottet


Senast ändrat
12.12.2014