< Kungörelser
22.12.2014

Kommunens service under jultiden 2014-2015

Ämbetsverkets kanslier, kommunens kundtjänst Info, kassa och växel är stängda 23–26.12.2014 och 1–2.1.2015. På nyårsafton 31.12.2014 stänger de kl. 14.

Vuxensocialarbetet har begränsad bemanning under tiden 22.12.2014–6.1.2015 och nås då endast per telefon.

Nickby hälsostation samt mun- och tandvården, HUSLAB:s provtagningsställe, missbrukar- och mentalvårdstjänsterna och fysioterapitjänsterna i Nickby har normala öppettider kring jul och nyår.

Hälsostationerna har ingen mottagningsverksamhet under helgdagarna (24–26.12.2014, 1.1.2015 och 6.1.2015). Samjouren fungerar i Borgå sjukhus lokaler.

Söderkulla hälsostation, rådgivning och tandvård är stängda 22.12.2014–6.1.2015, och då är verksamheten koncentrerad till Nickby. Även HUSLAB:s provtagningsställe i Söderkulla är stängt under denna tid.

Skolhälsovården har juljour i rådgivningens lokaler på Nickby hälsostation 22.12.2014–6.1.2015 under hälsostationens öppettider.

Familjearbetet och talterapin har begränsad bemanning vecka 52 och 1.

Sibbo huvudbibliotek och Söderkulla bibliotek är stängda 24–28.12.2014 och bibliotekens HRT-serviceställen är stängda vecka 52 och 5.1.2015. Du kan ladda ditt HRT-resekort t.ex. i R-kiosker, S-market samt i HRT:s automater.

Medborgarinstitutets kansli är stängt 22.12.2014–6.1.2015. Jour finns på numret 09 2353 6004. Medborgarinstitutets kansli öppnar i nya lokaler 7.1.2015. Den nya adressen är Lärdomsvägen 1, Söderkulla.

Byggnadstillsynen är stängd 22.12.2014–4.1.2015. Lovarkitekt Tytti Mäntyoja, tfn 09 2353 6841, dejourerar i nödfall 22–23.12.2014, 29–31.12.2014, 2.1.2015 och 5.1.2015.

Mätningstjänsterna har semester under veckorna 52 och 1.

Journummer

Nickby och Söderkulla hälsostationers mottagningar 09 2353 6001
Vuxensocialjour (kl. 10–12) 09 2353 6007
Barnskyddsjour (kl. 8.15–15) 09 2353 6008
Östra Nylands socialjour 24 h 040 517 4194
Östra Nylands samjour vid Borgå sjukhus (kl. 8–22) 020 692 260
Borgå sjukhus nattjour (kl. 22–8) 019 548 2551
Vatten- och avloppsjour 24h 050 554 4538

Ytterligare information om avdelningarnas kontaktuppgifter och avvikande öppettider finns på respektives avdelnings sida på adressen www.sibbo.fi 

Alla journummer läses även upp i ett meddelande i Sibbo kommuns växel, tfn 09 23531.

Kommunstyrelsen


Senast ändrat
23.12.2014