< Kungörelser
10.11.2014

Kungörelse om beslut enligt miljöskyddslagen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut 10.11.2014 granskat Nordsjö hamns miljötillstånds bestämmelser.

Senast ändrat
10.11.2014