< Kungörelser
05.11.2014

Premiering av Sibbo kommuns bästa idrottare 2014

Bildningsutskottets fritidssektion i Sibbo premierar åter framgångsrika idrottare. För att sektionen skall ha tillgång till möjligast fullständiga uppgifter behövs meritförteckningen för de idrottare som år 2014 har erhållit FM-guld eller värdefullare medaljer.

Endast idrottare som bor i Sibbo premieras.

I meritförteckningen bör åtminstone följande uppgifter finnas:
- namn och födelsetid
- adress och telefonnummer
- gren / klass / placering / deltagarantalet i klassen
- idrottarens förening

Uppgifterna ska skickas till Idrotts- och ungdomstjänster, sari.polojarvi@sibbo.fi senast 20.11.2014.

Priserna delas ut vid tillställningen som ordnas i januari-februari. Kallelsen till de premierade skickas närmare tillställningens tidpunkt.

 

Mer information: Servicechef för idrottstjänster Piritta Forsell, piritta.forsell@sibbo.fi, tfn 09 2353 7010


Senast ändrat
05.11.2014