< Kungörelser
31.10.2014

Kungörelse angående beslut om tillfälligt buller

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har den 29 oktober 2014 fattat beslut beträffande anmälan om störande buller och skakningar enligt 118 § miljöskyddslagen. Rally Drivers Team Rf. har getts ett beslut som gäller AT-Tuote rally 8.11.2014.

Senast ändrat
31.10.2014