< Kungörelser
02.10.2014

Ansökan anhängig hos byggnadstillsynen i Sibbo kommun

If Sibbo-Vargarna r.f. ansöker om bygglov enligt § 131 i markanvändnings- och bygglagen för en fotbollshall med övertryck på en tomt på Sibbo kommuns detaljplaneområde i Nickby i kvarter 1029 bakom Lukkarin koulu, på adressen Klockarvägen 2.

Fotbollshallens storlek är 55 m x 75 m x 17 m och den skyddar fotbollsplanen vintertid 1.10–30.3. (6 mån); till sitt utseende är övertryckshallen kupolformad och den har tygkonstruktion, vilket gör det möjligt att montera ned hallen under sommartid.

De vilkas fördel eller rätt saken berör har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Även andra än ovannämnda parter har rätt att framföra sin åsikt om ansökan (markanvändnings- och byggförordningen § 65). Ansökningshandlingarna finns framlagda i Sibbo kommuns Info i Sockengården (besöksadress: Stora Byvägen 18, Nickby) 2–15.10.2014.

Skriftliga anmärkningar och åsikter ska lämnas in till Sibbo kommun, byggnads- och miljöutskottet, PB 7, 04131 SIBBO senast 15.10.2014 kl. 15.30.

Av anmärkningarna och åsikterna ska framgå inlämnarens kontaktuppgifter och namn. Ärendet kan avgöras även om anmärkningar eller åsikter inte lämnas in inom utsatt tid.

Mer information ger byggnadstillsynschef Ulla-Maija Upola, ulla-maija.upola@sibbo.fi eller tfn 09 2353 6820.

Sibbo 2.10.2014

Byggnads- och miljöutskottet


Senast ändrat
29.09.2014