< Kungörelser
28.08.2014

Detaljplaneändring för Massby ridcentrum anhängig

Detaljplaneändringen för Massby ridcenter (M 2), som ingår i kommunens planläggningsprogram 2014–2017, inleds.

Planeringsområdet ligger i södra Sibbo vid Massbyvägen, söder om Arla Ingmans fabrik och hör till Massby by. Målet är att utvidga det existerande ridcentret och anvisa några byggplatser för fristående egnahemshus på området.

Detaljplanearbetet har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan.

Programmet finns framlagt vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 vån. (besöksadress: Stora Byvägen 18, Nickby) under kansliets öppettider samt i Söderkulla bibliotek 27.8–25.9.2014.

Under hela den tid som planeringsarbetet pågår kan man också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning här

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO senast 25.9.2014.

Tilläggsuppgifter om detaljplanearbetet för Massby ridcentrum ger planläggare Pilvi Nummi-Sund, tfn 09 2353 6728, pilvi.nummi-sund@sibbo.fi samt planläggningskonsult Niina Ahlfors från Ramboll Finland Oy, tfn 040 1768 252, e-postadress: niina.ahlfors@ramboll.fi

Sibbo 27.8.2014

Utvecklings- och planläggningscentralen


Senast ändrat
28.08.2014