< Kungörelser
07.08.2014

Miljövårdschefens beslut

Eriksnäs asukasyhdistys har ansökt om lov för nöjestillställning. Beslutet har angets 6.8.2014

SÖKANDE Eriksnäsin asukasyhdistys
LAGRUM MSL 60 §
ÅTGÄRD Nöjestillställning
PLATS Eriksnäs bollplan
BESLUT 6.8.2014, § 7

6.8. – 8.9.2014 finns miljövårdschefens beslut jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende på Sibbo kommuns teknik- och miljöavdelning, adress Stora Byvägen 18, Sibbo, under ämbetsverkets öppethållningstid

Tilläggsinformation ges av Eeva Somerkoski, tfn. 09 2353 6853 eller miljövårdsinspektörer, tfn. 09 23531 (växel).

Anu Juvonen
vik. miljövårdschef

Detta meddelande har anslagits på Sibbo kommuns anslagstavla. 6.8.2014


Senast ändrat
07.08.2014