< Kungörelser
07.08.2014

Detaljplaner som trätt i kraft

Detaljplanerna för N53 och S17A träder i kraft genom denna kungörelse.

Sibbo fullmäktige har genom sina beslut 9.6.2014 godkänt följande detaljplaneändringar:

55 § Ändring av detaljplan för kvarter 2028 (Ullala) (N 53) och
56 § Detaljplaneändring för Söderkulla K-market (S 17 A).

Kommunstyrelsen
Sibbo 7.8.2014


Senast ändrat
05.08.2014