< Kungörelser
07.08.2014

Ansökan om reparationsunderstöd för åldringar och handikappade

Reparationsunderstöd beviljas på sociala grunder för reparation av bostäder för krigsveteraner, äldre (65 år) och handikappade.

En extra ansökning på hösten 11.8 – 13.10.2014

Åldringar och handikappade
Stöd beviljas för byggande av tvätt- och sanitetsutrymmen, förbättring av byggnadens värmeisolering och tätning samt av VVSE-systemen samt åtgärder genom vilka rörelsehinder avlägsnas. Skäliga kostnader för anslutning till vattenförsörjning och avfallshantering samt elektrifiering kan stödas.

Ansökningarna returneras senast 13.10.2014 kl. 13.00, till boendeservicesekreteraren i Sibbo kommun (adress Stora Byvägen 18, Nickby, postadress PB 7, 04131 Sibbo).

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter ger boendeservicesekreterare Maria Granqvist-Piirainen, tfn 09 2353 6804.

Ansökningsblanketter för utskrift finns på ARAs hemsidor www.ara.fi


Senast ändrat
05.08.2014