< Kungörelser
07.08.2014

Kommunstyrelsens sammanträden hösten 2014

Kommunstyrelsen i Sibbo håller sammanträden enligt följande: 26.8, 9.9, 23.9, 20-21.10, 11.11, 25.11, 9.12.

Mötesprotokollen är framlagda på enheten Förvaltningstjänster under Sockengårdens öppettid den åttonde dagen efter sammanträdet.

Kommunstyrelsen

Sibbo 7.8.2014


Senast ändrat
02.10.2014