< Kungörelser
30.07.2014

Det korrigerade delgeneralplaneförslaget för Tallmo läggs fram

Torsdag 28.8.2014 kl. 15-19 ordnas en planutställning i FBK-huset Talmukka (Tallmobågen 50) där man kan bekanta sig med delgeneralplaneförslaget och utredningsmaterialet. Välkommen!

En delgeneralplan med rättsverkningar utarbetas för Tallmo.

Det korrigerade delgeneralplaneförslaget är framlagt under tiden 4.8.-15.9.2014 vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, I våningen, Stora Byvägen 18, Nickby under kansliets öppettider.

 Man kan också bekanta sig med planmaterialet på kommunens webbplats på adressen www.sibbo.fi/tilltallmo

Eventuella anmärkningar om delgeneralplaneförslaget ska adresseras till kommunstyrelsen och lämnas in skriftligt till Sibbo kommun, Kommunstyrelsen, PB 7, 04130 SIBBO eller per e-post till info@sibbo.fi senast 15.9.2014. Märk kuvertet och/eller rubricera e-postmeddelandet: Anmärkning om Tallmo dgp.

Torsdag 28.8.2014 kl. 15-19 ordnas en planutställning i FBK-huset Talmukka (Tallmobågen 50) där man kan bekanta sig med delgeneralplaneförslaget och utredningsmaterialet. Välkommen!

Tilläggsuppgifter om delgeneralplanearbetet ges av planläggningskoordinator Suvi Kaski, suvi.kaski@sibbo.fi, tfn 09 2353 6721 och från A-konsultit Oy Staffan Lodenius, staffan.lodenius@a-konsultit.fi tfn 050 5965 42.

Sibbo 30.7.2014


Senast ändrat
18.06.2014