< Kungörelser
30.04.2014

Miljösyn

Byggnads- och miljöutskottet meddelar att i enlighet med byggnadsordningen för Sibbo kommun förrättas miljösyn under maj månad innevarande år för konstaterande av att fastigheterna är i skick och miljön hålls snygg.

Vid synen noteras skicket på de byggnader, anläggningar, konstruktioner och gårdsplaner som inverkar på miljöbilden. För avhjälpande av de olägenheter som observeras vid synen ges en särskild uppsnyggningsuppmaning till de underhållsskyldiga.

Byggnads- och miljöutskottet

Sibbo den 30 april 2014


Senast ändrat
25.04.2014