< Kungörelser
17.04.2014

G18 Förslag till delgeneralplan för Eriksnäs framlagt

Avsikten är att utarbeta en delgeneralplan med rättsverkningar för Eriksnäs, som ligger öster om Sibboviken, söder om Söderkulla.

Planförslaget är offentligt framlagt i enlighet med 65 § i markanvändnings- och bygglagen 17.4 – 17.6.2014 vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 våningen, Stora Byvägen 18, Nickby samt i Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla.

Planmaterialet finns också här.

Tisdag 13.5.2014 kl. 8.00-16.00 och onsdag 14.5.2014 kl. 12.00-20.00 presenteras delgeneralplaneförslaget vid en planutställning i servicehuset Lindas festsal i Söderkulla, adress Amiralsvägen 6. Välkommen!

Eventuella anmärkningar mot planförslaget ska vara kommunstyrelsen i Sibbo skriftligen tillhanda senast 17.6.2014, adress PB 7, 04131 SIBBO.

Tilläggsuppgifter: generalplanläggare Eveliina Harsia tfn 09 2353 6727 eller generalplanechef Kaisa Yli-Jama tfn 09 2353 6702, e-postadresser i form: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Kommunstyrelsen

Sibbo 17.4.2014


Senast ändrat
16.04.2014