< Kungörelser
03.04.2014

Förslag till detaljplaneändring för kvarter 2028 (plan N 53)

Planändringsområdet omfattar kvarter 2028 och ligger i korsningen av Nickbyvägen, Östra Storkärrsgränd och Storkärrsgränd.

Förslaget till detaljplaneändring och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning läggs fram. Planändringsområdet omfattar kvarter 2028 och ligger i korsningen av Nickbyvägen, Östra Storkärrsgränd och Storkärrsgränd.

Planmaterialet är offentligt framlagt i enlighet med 62 § i markanvändnings- och bygglagen 3.4. – 5.5.2014 i Sockengården, I våningen, Stora Byvägen 18, Nickby.

Planmaterialet finns här.

De skriftliga anmärkningarna ska vara kommunen tillhanda senast 5.5.2014 kl. 15.30, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO.

Tilläggsuppgifter om detaljplaneändringen ger planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen, tfn. 09 2353 6724, jarkko.lyytinen@sibbo.fi

Kommunstyrelsen


Senast ändrat
03.04.2014