< Kungörelser
03.04.2014

LIFE SAVER – kurs

På kursen övar vi livräddningens grunder samt förbättrar simtekniken. Målet är att vi lär oss livrädda en annan utan att utsätta oss själva i fara.

LIFE SAVER – kurs vid Solbacka simhall i Massby 9.6-13.6.2014 kl. 9.00-12.00

På kursen övar vi livräddningens grunder samt förbättrar simtekniken. Målet är att vi lär oss livrädda en annan utan att utsätta oss själva i fara.

Kursen är avsedd för simkunniga 7-12 åringar (tvåspråkig).

Deltagaravgift

Anmälningar och förfrågningar till Sibbo kommun Idrotts- och ungdomstjänster tfn 09-2353 7005, 09-2353 7011 eller här.


Senast ändrat
03.04.2014