< Kungörelser
03.04.2014

Användningsturer i gymnastiksalar hösten 2014 och våren 2015

Föreningar, företag, privatpersoner m.fl. kan ansöka om ordinarie användningsturer i den underjordiska allaktivitetshallen (4 x 300 m²) i Nickby, gymnastiksalarna i Sibbo skolcentrum (405 m²), i Lukkarin koulu (280 m²), i Jokipuiston koulu (254 m²), i Alvägens skola (254 m²), i Kyrkoby skola (148 m²), i Talman koulu (300 m²) i Söderkulla skolcentrum, (590 m²), i Sipoonlahden koulu (606 m²), och i Boxby skola (216 m²).

Av fritidssektionen fastställda hyror uppbärs för de hyrda tiderna.

Ansökningsblanketter finns här

Skriftliga ansökningar bör lämnas in senast fredagen 25.4.2014 kl. 14.00 under adress Sibbo kommun, Idrotts- och ungdomstjänster, PB 7, 04131 SIBBO.

På förfrågningar svarar idrottsinstruktör Tiina Forssell, tfn 09 2353 7011, och tf. idrottsdirektör Juha Tikander, tfn 09 2353 7010.

Sibbo 3.4.2014

Bildningsutskottets fritidssektion


Senast ändrat
27.03.2014