< Kungörelser
27.03.2014

K 8 B Detaljplaneändring för Sandbackavägen anhängig

Arbetet med K 8 B Detaljplaneändring för Sandbackavägen som ingår i kommunens planläggningsprogram 2014–2017 inleds.

Detaljplanearbetet har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan. Programmet finns framlagt vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 vån. (besöksadress: Stora Byvägen 18, Nickby) under kansliets öppettider samt i Söderkulla bibliotek 27.3.– 30.4.2014.

Under hela den tid som planeringsarbetet pågår kan man också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Planeringsområdet ligger på Tarapottens arbetsplatsområde i södra Sibbo. Målet är att granska markanvändningen i TL-kvarteret 101 så, att det bildas en inre gata i kvartersområdet och ändra VP-området, som inte är lämpligt som parkområde, till kvartersområde som tillåter arbetsplatsverksamhet.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO senast 30.4.2014.

Tilläggsuppgifter om detaljplanearbetet för Sandbackavägen ger markanvändningschef Matti Kanerva, tfn 09 2353 6720, e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.


Senast ändrat
27.03.2014