< Kungörelser
06.02.2014

Understöd för vänortsverksamhet

Lokala registrerade föreningar med prioritering på kultur-, idrotts- och ungdomsföreningar kan söka bidrag för vänortsverksamhet. Ansökningstiden är fortlöpande och bidraget beviljas mot förverkligad och redovisad resa.

Förfrågningar: kulturdirektör Anne Laitinen, tel. 2353 7020

Mer info här

Skriftliga ansökan riktas till fritidssektionen. Ifall en förening ansöker om flera olika understöd bör skilda ansökningar göras och bilagor bifogas för varje ansökan


Senast ändrat
06.02.2014