< Kungörelser
06.02.2014

Understöd för kulturverksamhet

Projekt- och konstnärsunderstöd

Projektunderstöd
Understödet kan sökas av föreningar och grupper som bedriver kulturverksamhet i Sibbo.

Understödet beviljas alltid för ett specifikt ändamål, t.ex. ordnande av kulturtillställning eller skolning, publikationsverksamhet eller insamling av kulturtraditioner, turnéer mm.

Understöd beviljas inte för föreningens/gruppens allmänna utgifter så som medlemsblad, kontorsutgifter eller ordnande av egna träffar. Understöd beviljas inte heller för föreningens resor till annan ort, med undantag av resor då deltagarna själva uppträder.

Konstnärsunderstöd
Ett skilt konstnärsunderstöd kungörs för ansökan och det beviljas till en professionell konstnär årligen. Ansökan ska göras med blanketten för projektbidrag.

Förfrågningar: kulturdirektör Anne Laitinen, tfn 2353 7020, kulturproducent Katja Sågbom, tfn 2353 7023

Kulturbidragsansökningar bör inlämnas senast måndag 31.3.2014 kl. 15.30

Mer info här


Senast ändrat
06.02.2014