< Kungörelser
30.01.2014

Fullmäktiges möte 10.2.2014

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessmansalen måndagen den 10 februari 2014 kl. 18.00.

Vid sammanträdet behandlas Sibbo kommuns utlåtande om mellanrapporten över utredningen om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland, godkännande av projektplanen för Nickby hjärta samt övriga ärenden angivna i den förteckning som satts upp på kommunens anslagstavla.

Protokollet läggs fram på enheten Förvaltningstjänster den 12 februari 2014.

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på Internet.

Det går också att se på inspelningen i efterhand.

Se www.mirule.org/Sibbo eller här

Christel Liljeström
fullmäktiges ordförande


Senast ändrat
27.01.2014