< Kungörelser
30.01.2014

Förslagen till upphävande av delgeneralplan för Söderkulla 2015 och upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla läggs fram

Förslagen till upphävandet av delgeneralplan för Söderkulla 2015 och detaljplan för södra delen av Söderkulla kvarter 046-049 som ingår i kommunens planläggningsprogram för åren 2013-2016 läggs fram.

Förslagen till upphävandet och programmen för deltagande och bedömning är offentligt framlagda 30.1.2014 – 28.2.2014 i Sockengården, I våningen, Stora Byvägen 18, Nickby samt i biblioteket i Söderkulla.

Planmaterialet över upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla anhängig finns här

Material över Upphävande av delgeneralplan för Söderkulla 2015 finns här

Kommuninvånare och intressenter har rätt att framföra sina anmärkningar på planförslagen och åsikter om tillräckligheten för programmen för deltagande och bedömning.

Den skriftliga responsen ska vara kommunen tillhanda senast 28.2.2014 kl. 14.00, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO.

Tilläggsuppgifter ges av: generalplanechef Kaisa Yli-Jama, tfn 09 2353 6702, e-postadress fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Sibbo 30.1.2014

Utvecklings- och planläggningscentralen


Senast ändrat
30.01.2014