< Kungörelser
23.01.2014

Lövhyddans friluftsområde

Bildningsutskottets fritidssektion meddelar att organisationer, föreningar, utskott och dylika som är hemmahörande i Sibbo kan anhålla om hyrning av Lövhyddans friluftsområde för läger- och kursverksamhet eller annan motsvarande verksamhet.

Bastubyggnaden kan hyras fr.o.m. början av april och huvudbyggnaden fr.o.m. medlet av maj.

Skriftliga ansökningar sänds till Sibbo kommun, Idrotts- och ungdomstjänster, PB 7, 04131 SIBBO, senast 28.2.2014.

Ansökningsblanketter fås från bildningskansliet, Stora Byvägen 18, Nickby och här

Sibbo 23.1.2014

Fritidssektionen


Senast ändrat
21.01.2014