< Kungörelser
16.01.2014

Framläggande av protokoll

Sibbo kommuns utskotts och sektioners protokoll hålls offentligt framlagda i enlighet med 63 § i kommunallagen på respektive enhet enligt följande:

Om mötet hållits mellan månadens första och 15:e dag, hålls protokollet framlagt månadens sista dag eller närmast därpå följande öppethållningsdag.

Om mötet hållits mellan månadens 16:e och sista dag, hålls protokollet framlagt den 15:e dagen följande månad eller närmast därpå följande öppethållningsdag.

Tjänsteinnehavarbeslut läggs fram varje onsdag eller närmast därpå följande öppethållningsdag. Då framläggs de tjänsteinnehavarbeslut som fattats under föregående kalendervecka.

Kommunstyrelsen

Sibbo 16.1.2014


Senast ändrat
14.01.2014