< Kungörelser
16.01.2014

Kommunstyrelsens sammanträden våren 2014

Kommunstyrelsen i Sibbo håller sammanträden enligt följande: 28.1, 11.2, 25.2, 11.3, 25.3, 8.4, 22.4, 6.5, 20.5, 3.6, 17.6.2014

Mötesprotokollen är framlagda på enheten Förvaltningstjänster under Sockengårdens öppettid den åttonde dagen efter sammanträdet.

Kommunstyrelsen

Sibbo 16.1.2014


Senast ändrat
14.01.2014