< Kungörelser
03.01.2014

Detaljplaner läggs fram

Förslag till ändring av detaljplan för Domino-kvarteret (plan N 46)och förslag till ändring av detaljplan för SR-Rauta kvarteret (plan N 44)läggs fram för påseende 3.1-3.2.2014

Förslag till ändring av detaljplan för Domino-kvarteret (plan N 46)
Detaljplanen gäller följande fastigheter: Rnr 2:162, 2:163, 2:165, 2:174, 2:214, 2:218 ja 7:212 samt del av fastigheten 2:201 i Nickby. Det ca 1,7 ha stora planändringsområdet ligger i Nickby centrum. Området gränsar i norr till Jussasvägen, i öster till Borgnäsvägen och i väster till Stora Byvägen.

Förslag till ändring av detaljplan för SR-Rauta kvarteret (plan N 44)
Detaljplanen gäller följande fastigheter: Rnr 4:45, 4:46, 4:11, 23:71 och 4:126 i Nickby. Det ca 0,9 ha stora planändringsområdet ligger i Nickby centrum i korsningen av Stora Byvägen och Mixvägen.

Förslagen till detaljplanändring och de uppdaterade programmen för deltagande och bedömning är offentligt framlagda 3.1.2014 – 3.2.2014 i Sockengården, I våningen, Stora Byvägen 18, Nickby samt i huvudbiblioteket i Nickby.

 Planmaterialet finns även här

Kommuninvånare och intressenter har rätt att framföra sina anmärkningar på planförslagen och åsikter om tillräckligheten för programmen för deltagande och bedömning.

Den skriftliga responsen ska vara kommunen tillhanda senast 3.2.2014 kl. 15.30, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO.

Tilläggsuppgifter om detaljplaneändringen ger planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen, tfn. 09 2353 6724, jarkko.lyytinen@sibbo.fi.

Sibbo 3.1.2014
Kommunstyrelsen


Senast ändrat
20.12.2013