< Kungörelser
18.06.2009

Byggförbud på Nickby, Hansas och Söderkulla detaljplaneområden

 

Kommunstyrelsen beslutade 9.6.2009 att utfärda byggförbud för följande områden samt därtill hörande gatu- och rekreationsområden i enlighet med 53 § i markanvändnings- och bygglagen. Byggförbudet gäller högst två år.

- Nickby detaljplaneområde: kvarter 1013, 1014, 1022, 2009 och tomt 1 i kvarter 1008

- Hansas detaljplaneområde: kvarter 061-065, 069, 070, 075, 076 samt delvis kvarter 066 och 074

- Söderkulla detaljplaneområde: kvarter 046-049 samt därtill hörande småbåtshamn.

 

Samtidigt fastslogs i enlighet med 202 § i markanvändnings- och bygglagen att beslutet om byggförbud träder i kraft innan det har vunnit laga kraft.

Sibbo 18.6.2009

Kommunstyrelsen


Senast ändrat
01.01.1970