< Kungörelser
08.06.2020

M3 Detaljplan för Massby Danielsbacka bostadsområde, förslaget och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning framlagt

Planeringsområdet för Massby Danielsbacka bostadsområde är beläget längs Danielsbackavägen väster om Söderkulla i Sibbo. Avståndet till Söderkulla centrum är ca 1,5 km. På området planeras ett småhusdominerat bostadsområde med anknytande grönområden samt trafikförbindelser. Planeringsområdets totala areal är ca 21,7 ha.

Förslaget till detaljplan och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 8.6 – 9.7.2020 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi/m3. Med anledning av coronaviruset kan invånartillfällen inte ordnas, men en presentation av planen kan ses på ovannämnda webbsida under planens framläggningstid.

Eventuella skriftliga anmärkningar ska vara kommunen tillhanda senast 9.7.2020 kl. 16:00, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Aino Kuusimäki, tfn. 040 185 5318, samt detaljplanechef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957. E-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

 

Kommunstyrelsen

Sibbo 25.5.2020


Senast ändrat
04.06.2020