< Kungörelser
06.04.2020

Anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller - Immersbyvägen, Sibbo

Destia Oy har 30.3.2020 lämnat in en anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar speciellt störande buller och skakningar som avses i 118 § i miljöskyddslagen. Anmälan gäller saneringen av broarna på Borgå motorvägsavsnittet på landsväg 7 i Sibbo. Broarna går över Immersbyvägen.

Här kan du läsa kungörelsen (pdf)


Senast ändrat
22.04.2020