< Kungörelser
02.04.2020

Ändring i gränserna för G 22 Delgeneralplan för Sibbesborg respektive G 27 Delgeneralplan för Gumbostrand-Västerskog

Planeringsområdena för delgeneralplaner Sibbesborg respektive Gumbostrand-Västerskog är belägna i Sibbo kommuns södra delar. Planområdenas gränsdragningar har ändrats så att Vainudden, öarna Ängesholmen och Borgarholmen samt Hitå, som tidigare har varit en del av Sibbesborg delgeneralplaneområde, har anslutits till delgeneralplaneområdet Gumbostrand-Västerskog.

Växelverkanförfaranden för delgeneralplanen Gumbostrand-Västerskog-Hitå samt programmet för deltagande och bedömning gällande utgångspunkterna för planens utarbetande uppdateras senare under år 2020. Du kan bekanta dig med hur planerna framskrider på kommunens webbsida: www.sibbo.fi> Boende och miljö > Planläggning > Generalplaner.

Mer information ger generalplaneplanerare Niko Mäkinen tfn 040 352 3811, och planläggningschef Jarkko Lyytinen tfn 050 409 3957, e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Enligt de nationella direktiven är Sibbo kommun tvungen att inhibera alla planerade invånartillfällen. Situationen gäller tillsvidare.

Invånarna kan bekanta sig med det planmaterial som enligt MBL och MBF ska läggas fram i kommunens kundbetjäning Info i Nickby (Norra Skolvägen 2) under öppethållningstiderna och på kommunens webbplats på adressen www.sibbo.fi/sv>Boende och miljö>Planläggning.

För växelverkan gällande framlagda planutkast/-förslag kommer kommunen att använda olika verktyg så som videoframställningar, webinarer, workshopar på distans samt enkäter i sociala medier. Även resultaten från de olika workshoparna kan utvärderas med hjälp av sociala medier. Valet av respektive verktyg bedöms från fall till fall.

 

Utvecklings- och planläggningscentralen

Sibbo 2.4.2020


Senast ändrat
26.03.2020