< Kungörelser
19.03.2020

Användningsturer i gymnastiksalar hösten 2020 och våren 2021

Föreningar, företag, privatpersoner m.fl. kan ansöka om ordinarie användningsturer i Sibbo kommuns gymnastiksalar. Ansökningstiden för ordinarie turer är 1.4. - 30.4.2020.

För de tider som beviljas uppbärs en hyra enligt de av fritidssektionen fastställda priserna.

Träningsturer ansöks via Timmi-programmet under adressen:

https://www.sipoo.fi/se/kultur_och_fritid/idrott_och_friluftsliv/idrottsanlaggningar/reserveringar

 

Bildningsutskottets fritidssektion

Sibbo 19.3.2020


Senast ändrat
16.03.2020