< Kungörelser
12.03.2020

N 39 Detaljplan för Nickbys räddningstation, förslaget framlagt

Förslaget till detaljplan och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 16.3 - 15.4.2020 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och i kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

De skriftliga anmärkningarna ska vara kommunen tillhanda senast 15.4.2020, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Jani Ylimäki, tfn 040 356 3037, jani.ylimaki@sibbo.fi.

Kommunstyrelsen

Sibbo 12.3.2020


Senast ändrat
09.03.2020