< Kungörelser
05.03.2020

Ändring av stranddetaljplan för RA 7 Norrkullalandet, utkastet framlagt

Utkastet till stranddetaljplan samt det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt under tiden 5.3 - 6.4.2020 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla) samt på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella skriftliga åsikter ska vara kommunen tillhanda senast 6.4.2020 kl 15.30, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggningschef Jarkko Lyytinen, Sibbo kommun, 050 409 3957, fornamn.efernamn@sibbo.fi samt arkitekterna Juhani Aalto, 0400 997 597 och Anne Malve, 045 806 3988, Arkkitehtitoimisto Juhani Aalto Oy, fornamn.efternamn(at)arkja.fi.

Markanvändningssektionen

5.3.2020


Senast ändrat
27.02.2020