< Kungörelser
07.11.2019

NG 9 Detaljplan för Norrängen anhängig

Planeringsområdet ligger norr om Nickby gård ungefär 2 kilometer norrut från Nickby centrum vid slutet av Norrskogsvägen som utgår från Paipisvägen. Syftet med planarbetet är att skapa förutsättningar för ett småhusdominerat bostadsområde som omgärdas av de redan detaljplanerade småhusområdena och friluftsområdet.

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 7.11–9.12.2019 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under bibliotekets öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 9.12.2019, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Dennis Söderholm tfn. 040 141 7043, samt detaljplanechef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957. E-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Utvecklings- och planläggningscentralen

Sibbo 7.11.2019


Senast ändrat
05.11.2019