< Kungörelser
31.10.2019

Fullmäktiges sammanträde 11.11.2019

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen i Nickby måndagen den 11 november 2019 kl. 14.00.

Vid sammanträdet förs remissdebatt om budgeten för år 2020 och ekonomiplanen för åren 2020-2022. Dessutom behandlas fastställandet av inkomstskattesatsen och fastighetsskatteprocenterna för år 2020, bugetändringar för år 2019 samt övriga i föredragningslistan angivna ärenden. Föredragningslistan sätts upp på kommunens webbplats den 4 november 2019.

Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns Youtube-kanal. Man kommer till kommunens Youtube-kanal på sibbo.fi Framsida > Kommunen och beslutsfattande> Fullmäktige och kommunstyrelsen> Fullmäktiges videosändningar.

Protokollet publiceras på kommunens webbplats den 19 november 2019.

Heikki Vestman

fullmäktigeordförande

 


Senast ändrat
31.10.2019