Kuulutukset

Valtuusto on 28.1.2019 päättänyt, että vuonna 2019 kunnan kuulutukset ja rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. 

Vuonna 2019 Sipoon Sanomat ja Östnyland ovat kunnan virallisia ilmoituslehtiä, joissa julkaistaan sellaiset kuulutukset, jotka lain mukaan on kuulutettava lehdissä. Kuuluttava viranomainen voi tapauskohtaisesti päättää myös kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta muissa medioissa.

Muiden toimijoiden kuulutukset löydät täältä.

På svenska

RSS
25.08.2016

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 12.2.2013 (6 §) tekemän päätösvallan delegointipäätöksen nojalla ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt Hotela Oy:n ilmoituksen ja antanut sen johdosta toimintaa koskevia määräyksiä.

Ympäristönsuojelupäällikön päätökset ja niihin liittyvät valitusosoitukset ovat julkisesti nähtävinä Kuntalan infossa, osoite Iso Kylätie 18, Sipoo, viraston aukioloaikoina 25.8. – 26.9.2016
25.08.2016

Valtuusto kokous 5.9.2016

Sipoon valtuusto kokontuu Nikkilän Sydämessä maanantaina 5 syyskuuta 2016 klo 18.00.
25.08.2016

Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroavustus 2016

Sipoossa rekisteröidyt yleishyödylliset yhteisöt, jotka harjoittavat liikunta-, nuoriso- tai kulttuuritoimintaa, voivat hakea seurantalojen tai vastaavien kiinteistöveroavustusta Sipoon kunnan vapaa-ajanjaostolta, PL 7, 04131 SIPOO.
18.08.2016

Nevas gårdin asemakaava tulee voimaan

Sipoon valtuusto on päätöksellään 16.5.2016 § 94 hyväksynyt NE 1 Nevas gårdin asemakaavan.
18.08.2016

Vireillä Sipoon kunnan Rakennusvalvonnassa

Sipoon kunta hakee maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaista rakennuslupaa määräajaksi paikallaan pysytettävälle koulu- ja päiväkotirakennukselle; määräaika on hakemuksen mukaan 10 vuotta.
12.08.2016

Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Seuraava ilmoitus on vireillä Sipoon kunnan ympäristönsuojeluyksikössä.
11.08.2016

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta - Eriksnäsin asukasyhdistys

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 12.2.2013 (6 §) tekemän päätösvallan delegointipäätöksen nojalla ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt Eriksnäsin asukasyhdistyksen ilmoituksen ja antanut sen johdosta toimintaa koskevia määräyksiä.
11.08.2016

B 17 Majvikin 1. asemakaavan (maatalousalueet) luonnos nähtäville

Asemakaavaluonnos on virallisesti nähtävillä 11.8. – 9.9.2016.

Arkisto

2019 (75)

2018 (89)

2017 (69)

2016 (63)

2015 (70)

2014 (97)

2013 (88)

2012 (113)

2011 (81)

2010 (78)

2009 (1)

tagit