Kuulutukset

Valtuusto on 24.2.2020 päättänyt, että vuonna 2020 kunnan kuulutukset ja rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. 

Vuonna 2020 Sipoon Sanomat ja Östnyland ovat kunnan virallisia ilmoituslehtiä, joissa julkaistaan sellaiset kuulutukset, jotka lain mukaan on kuulutettava lehdissä. Kuuluttava viranomainen voi tapauskohtaisesti päättää myös kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta muissa medioissa.

Muiden toimijoiden kuulutukset löydät täältä.

På svenska

RSS
22.12.2016

Päätös erimielisyydestä oja-asiassa

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunta on kokouksessaan 14.12.2016 antanut seuraavan vesilain mukaisen päätöksen:
22.12.2016

Ympäristölupapäätös

YIT-Rakennus Oy, ylijäämämaan hyödyntäminen, Myyraksen kylä, RN:o 1:154.
20.12.2016

Kunnan palvelut joulunaikaan 2016–2017

Kunnanviraston toimistot, kunnan asiakaspalvelu Info, kassa ja vaihde ovat suljettuina 23.12.2016 ja loppiaisena 6.1.2017.
06.12.2016

Katusuunnitelmaehdotus

Katusuunnitelmaehdotus asemakaava-alueen NG5 Kartanonrinteen Paippistentien länsipuolen katujen rakentamiseksi.
01.12.2016

Talman keskustan eteläosan asemakaavatyö (TM 2) vireille

Kunnan kaavoitusohjelmaan 2016-2019 kuuluva Talman keskustan eteläosan asemakaavatyö on käynnistetty laatimalla kaavan lähtökohtia sekä osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
01.12.2016

Valtuuston kokous 12.12.2016

Sipoon valtuusto kokontuu Nikkilän Sydämessä maanantaina 12 joulukuuta 2016 klo 17.00.
17.11.2016

Hyväksyttyjä asemakaavoja

Valtuusto on päätöksillään 7.11.2016 § 134 ja § 135 hyväksynyt Boxin työpaikka-alueen asemakaavan (kaava BOX 2) ja Sipoonlahden rannan asemakaavamuutoksen (kaava S 24).
02.11.2016

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta - Sisco Asunnot Oy

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 12.2.2013 (6 §) tekemän päätösvallan delegointipäätöksen nojalla ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt Sisco Asunnot Oy:n ilmoituksen ja antanut sen johdosta toimintaa koskevia määräyksiä.
27.10.2016

Valtuuston kokous 7.11.2016

Sipoon valtuusto kokoontuu Nikkilän Sydämessä maanantaina 7. marraskuuta 2016 klo 15.00. Kokouksessa käsitellään
24.10.2016

Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta - Tasbyntie 54-56 01150 Söderkulla

Seuraava ilmoitus on vireillä Sipoon kunnan ympäristönsuojeluyksikössä:

Arkisto

2020 (72)

2019 (76)

2018 (89)

2017 (69)

2016 (63)

2015 (70)

2014 (97)

2013 (88)

2012 (113)

2011 (81)

2010 (78)

2009 (1)

tagit