Kuulutukset

Valtuusto on 24.2.2020 päättänyt, että vuonna 2020 kunnan kuulutukset ja rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. 

Vuonna 2020 Sipoon Sanomat ja Östnyland ovat kunnan virallisia ilmoituslehtiä, joissa julkaistaan sellaiset kuulutukset, jotka lain mukaan on kuulutettava lehdissä. Kuuluttava viranomainen voi tapauskohtaisesti päättää myös kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta muissa medioissa.

Muiden toimijoiden kuulutukset löydät täältä.

På svenska

RSS
25.09.2014

Valtuuston kokous 6.10.2014

Sipoon valtuusto kokoontuu Wessmansalissa maanantaina 6. lokakuuta 2014 klo 18.00.
25.09.2014

Nikkilän kartano III:n tarkistettu kaavarunkoluonnos nähtäville

Nikkilän kartano III:n alueen kaavarunko on kaavoitusta ohjaava yleissuunnitelma.
25.09.2014

Nevas gårdin asemakaavaluonnos nähtäville

Asemakaavaluonnos on nähtävillä 25.9.–31.10.2014 Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä (Iso Kylätie 18, Nikkilä) viraston aukioloaikana sekä Söderkullan kirjastossa (Amiraalintie 2, Söderkulla).
18.09.2014

Erottajan asemakaavan muutosehdotus (kaava N 41)

Erottajan asemakaavan muutosehdotus koskee Nikkilän keskustan asemakaava-alueen korttelia 2009, osia Ison Kylätien ja Uudensillantien katualueista, ja koko Löötinkujan katualuetta.
15.09.2014

Kutsu yleisötilaisuuteen 23.9.2014 klo 17-18.30

Mt 1521 (Jokivarrentie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Nikinmäki-Nikkilä, tiesuunnitelma, Sipoo ja Vantaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Sipoon kunta laativat tiesuunnitelman maantielle 1521 jalankulku- ja polkupyörätien rakentamiseksi välille Nikinmäki–Nikkilä. Tiesuunnitelmaan sisältyy jalankulku- ja polkupyörätien rakentaminen noin 7,3 kilometrin matkalle.
11.09.2014

Uuden Porvoontien (MT170) parantaminen Amiraalintien liittymässä

Uuden Porvoontien ja Amiraalintien risteyksen kiertoliittymän rakentaminen aloitetaan syyskuussa viikolla 39. Työ valmistuu joulukuussa 2014.
11.09.2014

N 50 Nikkilän bussiterminaalin asemakaavan muutos vireille

Nikkilän uutta bussiterminaalia koskeva asemakaavan muutostyö on käynnistetty laatimalla kaavan lähtökohtia ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
11.09.2014

Sipoon kunta myy asuinrakennustontteja ja Taasjärven kartanon Söderkullasta

Sipoon kunta myy tarjousten perusteella Taasjärven kartanon, yhden pientalo-/rivitalotontin Hansaksen alueelta sekä kolme tonttia ryhmärakentamiseen Taasjärveltä
01.09.2014

Valtuuston kokous 8.9.2014

Sipoon valtuusto kokoontuu Wessman -salissa maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00

Arkisto

2020 (51)

2019 (76)

2018 (89)

2017 (69)

2016 (63)

2015 (70)

2014 (97)

2013 (88)

2012 (113)

2011 (81)

2010 (78)

2009 (1)

tagit